Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Hoạt động cải cách hành chính
Thứ năm, 09/10/2014 | 10:29:25 GMT+7
Cung ứng Dịch vụ hành chính công - Lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
Tập tin đính kèm:
Cung cấp dịch vụ hành chính công tốt sẽ tạo môi trường cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công thông qua cải cách hướng tới chất lượng và hiệu quả phục vụ là một hướng đi đúng đắn và đột phá của các cấp chính quyền tại Bình Dương. Đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công thời gian qua coi là một khâu quan trọng trong việc thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước cả về thể chế, thủ tục, tổ chức bộ máy và cán bộ. 

Việc trả kết quả thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp thông qua sự kết hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương với Bưu điện tỉnh nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân khi có nhiều sự lựa chọn trong việc nhận kết quả giải quyết hồ sơ. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 1602/UBND-VX, ngày 26/05/2014 về việc cho phép Bưu điện tham gia nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngày 10-9, Bưu Điện Bình Dương chính thức ký kết hợp đồng với Sở Nội Vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Quản lý các KCN về “Dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính công qua bưu điện”.

Theo đó, Bưu điện Bình Dương triển khai chuyển phát hồ sơ hành chính công với Sở Nội Vụ gồm toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Sở Thông tin và Truyền thông thuộc 5 lĩnh vực và Ban Quản lý các KCN thuộc 8 lĩnh vực. 

Nhìn chung, Dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính công qua bưu điện đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực và được nhiều người dân đồng tình ủng hộ, Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2014 số hồ sơ được trả qua đường bưu điện là hơn 40 ngàn, đạt trên 50% so với kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Khắc Tuấn

Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 2763032