Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Hoạt động cải cách hành chính
Thứ năm, 09/10/2014 | 09:35:35 GMT+7
Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 và những đột phá quan trọng của tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:
Ngày 5-9, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố. Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, tương ứng với 8 chỉ số thành phần, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần. Cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 5 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 6 tiêu chí và 20 tiêu chí thành phần; Đổi mới cơ chế quản lý đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: 5 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Hiện đại hóa hành chính: 3 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 4 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần. Tổng thang điểm đánh giá là 100, trong đó: Điểm tự đánh giá của địa phương (có sự thẩm định của Hội đồng thẩm định) là 62/100, Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là: 38/100. 

Theo công bố, tỉnh Bình Dương đạt thứ hạng 03/63 tỉnh (Sau Đà Nẵng và Hải Phòng), tăng 8 bậc so với năm 2012. Trong 8 lĩnh vực và các tiêu chí như trên, có 4 lĩnh vực Bình Dương đạt hiệu quả cao là: lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông đạt điểm tuyệt đối 7,5/7,5 điểm; Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt điểm tuyệt đối 6,5/6,5 điểm; lĩnh vực đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đạt điểm tuyệt đối 3/3 điểm; Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính 9,75/10 điểm. 

Bảng xếp hạng PAR INDEX 2013

Đạt kết quả như vậy Bình Dương một mặt phát huy những lĩnh vực đã thực hiện rất tốt từ năm 2012 như công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; Cải cách TTHC; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều được Bộ Nội vụ đánh giá cao. Mặt khác, tiếp tục cải thiện những lĩnh vực như cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới cơ chế tài chính…

Trong năm 2013, Bình Dương đã có những bước đột phá trong các lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cụ thể là tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức trình Bộ Nội vụ thẩm định; Về cải cách hành chính tỉnh đã hoàn thiện cơ chế một cửa một cửa liên thông cấp huyện, qua đó làm tiền đề để hiện đại hóa nền hành chính mà thành tựu lớn nhất là Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh đã được khánh thành và đi vào hoạt động, tạo tiền đề cho sự phát triển của một nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Khắc Tuấn
Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Tổng truy cập 2763032