Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Số ký hiệu Văn bản dự thảo
Ngày ban hành 18/07/2022
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Biên chế - Tiền lương
Tổ chức bộ máy
Công tác thanh niên
Quản lý CBCCVC
Chính quyền địa phương
Thanh tra
Tôn giáo
Thi đua khen thưởng
Văn thư - Lưu trữ
Theo dõi thi hành PL
Địa giới hành chính
Đào tạo - Bồi dưỡng
Văn phòng
Tổ chức Hội
Trích yếu Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực
Tình trạng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
File đính kèm 18052211014283_Du thao QD_ban hanh QD CNNVQH_SNV.doc
18052211014287_Du_thao_Quy_dinh_CNNVQH_SNV.doc
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2763032