Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương

Tin tức - sự kiện

Mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11
Theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.
 • Quyết định 2735/QÐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc tiếp nhận ông Hà Minh Trung - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.
 • Quyết định số 2079/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại ông Ngô Tùng Châu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 2077/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại ông Trương Văn Sang tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu trí.
 • Quyết định số 2076/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại bà Huỳnh Thị Hồng Thu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu trí.
 • Quyết định số 2060/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc xếp ngạch, bậc lương Chuyên viên chính cho ông Phạm Trọng Nhân - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương
 • Quyết định số 2417/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc cho ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thôi kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 1867/QÐ-UBND của UBND tỉnh ngày 21/7/2015 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Trưởng khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • Quyết định số 1866/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 21/7/2015 bổ nhiệm ông Ngô Hồng Điệp - Trưởng phòng Đào tạo kiêm Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Thủ Dầu Một giử chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • Quyết định số 2418/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc điều động ông Nguyễn Quang Tuyến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đến nhận công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để tham gia Đảng đoàn và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Dương thay cho ông Trần Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quyết định số 2419/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Bùi Duy Hiền, Quyền Giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 01/10/2014.
 • Quyết định số 2420/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Bình, Quyền Giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông kể từ ngày 01/10/2014.
 • Quyết định số 2078/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Cường tiếp tục giữ chức Phó Chánh Thanh tra, Thanh Tra tỉnh Bình Dương cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu trí.
 • Quyết định số 2421/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Nhựt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính, tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiên thiết tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 2422/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương
 • Quyết định số 2424/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2014 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Luận, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc, nay giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
 • Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Nhật Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 01/12/2014.
 • Quyết định số 2898/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Huỳnh Tân Định, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, kể từ ngày 01/12/2014.
 • Quyết định số 2897/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Lai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 15/11/2014.
 • Quyết định số 2896/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thụy Ngọc Hà, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 15/11/2014.
 • Quyết định số 2671/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển Nông thôn, giữ chức vụ Chi Cục trưởng - Chi cục phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông
 • Quyết định số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc giải quyết cho ông Phạm Hồng Tế, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được nghỉ hưu theo chính sách kể từ ngày 01/12/2014.
 • Quyết định số 2636/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2014 về việc cho ông Ninh Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, được nghỉ hưu theo chính sách kể từ ngày 01/01/2015.
 • Quyết định số 2667/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Ban Đầu tư Quản lý dự án, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư quản lý dự án Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên.
 • Quyết định số 2668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Công Phát, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Hành chính Nhân sự, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên.
 • Quyết định số 2669/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Trần Nguyên Vũ, chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch Tài chính Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên.
 • Quyết định số 726/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 30/3/2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khôi Việt - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng ban - Ban tiếp công dân tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1/4/2015.
 • Quyết định số 1026/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 25/4/2015 về việc bổ nhiệm ông Trần Bá Luận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
 • Quyết định số 1172/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc bổ nhiệm bà Hà Thanh - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 1170/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc bổ nhiệm ông Vương Thế Hùng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
 • Quyết định số 1169/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 18/5/2015 về việc điều động ông Phạm Trọng Nhân - Phó Giám đốc Sở Công thương, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng
 • Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương
 • Quyết định số 2836/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 3 tháng 11 năm 2015 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 2837/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 3 tháng 11 năm 2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
 • Hình ảnh hoạt động
  Liên kết website
  Thống kê truy cập
  Đang truy cập6
  Tổng truy cập 2763032